SIGNEQ participeert in de adviesraden.


Om voldoende waarborgen te bekomen omtrent de productconformiteit bij aannemingen wordt het systeem van certificatie van producten en systemen gebruikt. Om de certificatieregels op te stellen steunt men op advies gebaseerd op wetenschappelijke en technische werkingsprincipes opgesteld door een adviesraad waarin de overheidsinstanties, de certificeringsorganisaties, de fabrikanten-leveranciers en de uitvoerders op het terrein vertegenwoordigd zijn.

De rol van een adviesraad vandaag is een brug te leggen tussen de huidige technische reglementeringen en het harmoniseringsbeleid dat door de Europese Unie opgelegd wordt onder de vorm van de Europese richtlijnen en normen.

SIGNEQ maakt deel uit van de adviesraden voor de verticale signalisatie (verkeerstekens) en de horizontale signalisatie (markeringen) alsook van de adviesraad voor stalen en houten veiligheidsuitrustingen


Terug