Welkom


bij SIGNEQ


SIGNEQ verenigt de ondernemingen actief in het plaatsen, onderhouden en herstellen van:

  • verticale signalisatie (verkeersborden, signalisatieborden, ...)
  • horizontale signalisatie (wegmarkeringen)
  • afschermende constructies (vangrails, rijbaanafscheiders, obstakelbeveiligers...)

SIGNEQ heeft de doelstelling de belangen te behartigen van deze wegenbouwondernemingen, en doet dit op diverse terreinen.

Onder ABOUT SIGNEQ in het menu aan de linkerzijde verneemt u meer over de werking en de leden van SIGNEQ .
Onder WERKING leest u waar SIGNEQ mee bezig is.
Onder LINKS zitten informatiebronnen die van pas kunnen komen.
Onder CONTACT kunt u terecht om SIGNEQ te bereiken en om uw vragen en initiatieven door te geven.