Adviesraad verticale signalisatie


 

Op vraag van SIGNEQ werd door de OCBS een adviesraad voor verticale signalisatie samengesteld die haar eerste vergadering hield op 31 augustus 2006.

De adviesraad situeert zich in het verlengde van de Belgische Spiegelgroep van de Europese CEN/TC226 WG3 werkgroep en de opdracht van de adviesraad bestaat erin de technische voorschriften van onze gewesten aan te passen aan de Europese norm EN 12899, zodanig dat de gewesten en de markt klaar zijn voor de CE-markering van verticale verkeerstekens die op 1 januari 2013 verplicht wordt.

De werkzaamheden van de adviesraad mondden in 2010 uit in de opstelling van de PTV 662 die in de loop van 2011 van kracht werd voor openbare opdrachten van verticale signalisatie


Terug