Introductie SIGNEQSIGNEQ is in de sector en bij de opdrachtgevende overheden een goed ingeburgerde naam, zowel in het Vlaamse, Franse als in het Brusselse Gewest. De vereniging bestaat al sinds 1989 en heeft als objectief de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de ondernemingen in de signalisatie en de wegenuitrustingen.

Dit gebeurt onder andere door te werken op

 • technische specificaties voor signalisatie en uitrustingen
 • advies voor de specificaties in standaardbestekken en bijzondere bestekken
 • veiligheid van mobiele werven
 • informatie en vakopleidingen voor de sector

  SIGNEQ participeert ook in nationale werkgroepen die op sectorieel vlak de Europese werkgroepen adviseren en opvolgen met betrekking tot Europese richtlijnen. De leden van deze werkgroepen behoren tot onderzoekscentra, certificatieorganismen,regelgevende instanties, producenten en verwerkers.

  De huidige evoluties en herschikkingen in de sector, zowel bij de ondernemingen als bij de overheden, maken dat het landschap continu verandert.
  Voor de toekomst neemt de vereniging zich voor een nauwer geco÷rdineerd contact tussen de actoren in de sector te creŰren en vooral intern en extern een neutraal overlegorgaan te vormen voor alle belanghebbenden, zowel bij de ondernemingen als bij de overheden. Dit moet de sector toelaten in meer geledingen proactief mee te denken wanneer nieuwe regelingen of nieuwe producten en methoden ge´ntroduceerd worden.

  SIGNEQ staat open voor zowel de uitvoerders als voor de fabrikanten en invoerders van systemen voor de wegsignalisatie en de wegenuitrustingen. De vereniging werkt onder de koepel van de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW) en heeft haar werkingsadres te Brussel.


 • Terug HOME